Trang chủ Marketing Tiếp Thị Khách Hàng

Tiếp Thị Khách Hàng

Tiếp thị khách hàng, hay tiếp thị cơ sở khách hàng, là tiếp thị mở rộng ra ngoài việc thu hút khách hàng và nhằm mục đích xác định và tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung cho khách hàng hiện tại, giữ họ làm khách hàng và phát triển chúng thành những người ủng hộ.

- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS